Algemene voorwaarden

Toepassing:

 • Op alle overeenkomsten met SonnyAngel.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst SonnyAngel.nl hierbij uitdrukkelijk van de hand.
 • Het doen van een bestelling houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaard wordt.

Bestelling:

 • Alle genoemde prijzen op de website van Sonnyangel.nl  zijn vermeld in euro’s, inclusief 19% btw en exclusief verzendkosten.
 • Prijzen die op deze website zijn genoemd, worden onder voorbehoud vermeld.
 • Nadat het verschuldigde bedrag op de rekening van SonnyAngel.nl is bijgeschreven, (soms is dat diezelfde dag al) , zal SonnyAngel.nl  de bestelling binnen één tot max. 5 werkdagen bij Post NL afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres. We streven ernaar zo snel mogelijk je bestelling te verzenden! Dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd.
  Wil je je pakje later bezorgd hebben, bijvoorbeeld voor een speciale verjaardag,of heb je het echt snel nodig voor een gelegenheid,  laat dit ons dan weten bij “Opmerkingen” en wij doen ons best!
 •  Als je de bestelling naar een ander adres wilt sturen, vul je op het adresformulier het afleveradres in.

  De door SonnyAngel.nl opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie.  Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door SonnyAngel.nl worden teruggestort.
 • Indien de bestelde artikelen door welke oorzaak dan ook niet voorradig zijn of uitverkocht, nemen wij z.s.m. contact met je op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Je hebt in dat geval altijd recht op teruggaaf van het betaalde bedrag.

Verzendkosten/Freightcosts:

 • Voor zendingen die in een brievenbus passen, betaal je binnen Nederland  € 2, 00  voor 1 Angel. Het verzenden van twee  of 3 Angels kost € 2,50.  Voor het verzenden van 4 of 5 Angels betaal je € 3, 50
 • Bij bestellingen boven de € 50,-  vervallen de verzendkosten (binnen Nederland).
 • Bij zendingen naar het buitenland gelden de tarieven en levertijden conform TNT Post. Neem voor bestellingen naar het buitenland a.j.b. eerst contact met ons op i.v.m. de aangepaste verzendkosten en vermeld dan svp welke artikelen je wilt bestellen (ivm gewicht van het pakket en de verzendkosten).
 • We also ship to other countries. Please contact us if you want us to send something to another country!

Betaling:

 • Particulieren dienen vooraf te betalen (via iDeal of overmaken of middels Paypal).  SonnyAngel.nl  zal leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd begint op het moment dat   SonnyAngel.nl de betaling heeft ontvangen.SonnyAngel.nl zal de bestelling bij Post NL binnen één tot 5 werkdagen bij Post NL afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres. Dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd.
 • Heb je je bestelling voor een bepaalde datum (bijv. verjaardag, geboorte of feestdag) nodig, vermeld dit dan  bij je bestelling, dan proberen we daar rekening mee te houden.

Retourzendingen:

 • Indien je niet tevreden bent over de levering, dan horen wij dit graag z.s.m. per e-mail, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering.  SonnyAngel.nl zal ieder klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven.
 • Tevens ben je als klant gerechtigd, binnen 7 dagen na levering, zonder opgaaf van redenen de bestelling retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele, onbeschadigde verpakking en voldoende gefrankeerd. Het door jou reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij SonnyAngel.nl  worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
 • De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan SonnyAngel.nl  kenbaar gemaakt te worden, vermeld hierbij het order- of factuurnummer. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.
 • Een retourzending dient (op eigen kosten) verstuurd te worden naar SonnyAngel.nl, Postbus 50, 7990 AB, Dwingeloo, Nederlands, liefst met een korte toelichting. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
 • SonnyAngel.nl behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
 • De door ons gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Aansprakelijkheid:

Sonny Angels voldoen aan de  door de EG gestelde product-eisen. Sonny Angels mogen uitdrukkelijk NIET aan kinderen jonger dan 36 maanden gegeven worden omdat delen los (kunnen) zitten. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid! In geval van klachten kun je je altijd tot  SonnyAngel.nl wenden, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. SonnyAngel.nl  sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit.

Overmacht:

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SonnyAngel.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat SonnyAngel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SonnyAngel.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacy:
De door jou verstrekte gegevens zullen nooit zonder toestemming van betrokkenen aan derden ter beschikking worden gesteld.

Toepasselijk recht:
Op alle overeenkomsten tussen SonnyAngel.nl en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud:
SonnyAngel.nl blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. Het risico inzake de producten gaat al op het moment van de aflevering van de bestelling door SonnyAngel.nl  aan Post.nl  op jou over. SonnyAngel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de verzending met Post.nl